Category: Latest News

Add Post in this category to display in Latest News

ज्या विद्यार्थ्यांना PRN validity संपल्याने परीक्षा फॉर्म भरता आला नाही. अशा विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाने पुढील दोन सत्रासाठी परीक्षा देण्यास परवानगी दिली आहे.ज्या विद्यार्थ्यांना PRN validity संपल्याने परीक्षा फॉर्म भरता आला नाही. अशा विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाने पुढील दोन सत्रासाठी परीक्षा देण्यास परवानगी दिली आहे.