KAANMS ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE Latest News,Recent Events महाविद्यालयात बारावी परीक्षार्थींचे गुलाबपुष्प व पेन देऊन स्वागत

महाविद्यालयात बारावी परीक्षार्थींचे गुलाबपुष्प व पेन देऊन स्वागतसन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातील बारावी परीक्षार्थींचे गुलाबपुष्प व पेन देऊन स्वागत करताना महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ विजय मेधणे सर