Dept. Activities

Name of Activity Photo
Lecture on Tax Planning 1
 

 

 

 

 

 

 

Field Visit

2
  3
 

 

 

 

 

 

Swachha Bharat Mission

4
 
5
वाणिज्य मंडळ उद्घाटन कार्यक्रमप्रसंगी मार्गदर्शन करतांनासनदी लेखापाल राजेंद्र डांगी (पुणे)