KAANMS ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE Latest News Exam Form Notice for B.A Faculty

Exam Form Notice for B.A Faculty

F. Y, S. Y & T. Y. B. A*. 2019 Credit Pattern च्या सर्व विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की, Oct/Nov २०२३ परिक्षेचे परिक्षा फॉर्म दि.१४/१०/२०२३ पासून सुरू झाले असुन विद्यार्थ्यानी परीक्षा फॉर्म ऑनलाईन भरून दिलेल्या मुदतीत महाविद्यालयात जमा करावा.
Winter Exam Oct /Nov 2023
 *Exam Form Update*
 *F. Y, S. Y & T. Y. B.A*
(REGULAR) 2019 Credit Pattern
 *Exam Form Starting*
Start Date – 14/10/2023
Without Late Fees Last Date – 23/10/2023
With Late Fees Last Date – 26/10/2023
(परीक्षा फॉर्म जमा करताना ABC id ची प्रिंट सोबत जोडावी)