Sports Eminent Visitors

 1. Hon. Adv. Nitinbhau Thakare, Sarchitnis, MVP Samaj, Nashik.
 2. Hon. Mr. Dilip Bhavsa Dalvi, Chitnis, MVP Samaj, Nashik.
 3. Hon. Dr. Sunil Dhikale, President, MVP Samaj, Nashik.
 4. Hon. Mrs. Shalantai Sonawane, MVP Samaj, Nashik.
 5. Hon. Dr. Prasad Sonawane, MVP Samaj, Nashik.
 6. Hon Dr. Deepak Mane, Director of Physical Education, Savitribai Phule Pune University.
 7. Hon. Adv. R. K. Bachhav, Director, MVP Samaj, Nashik.
 8. Hon. Dr. Nitin Jadhav,  Education Officer, MVP Samaj, Nashik.
 9. Hon. Dr. Sanjay Shinde, Education Officer, MVP Samaj, Nashik.
 10.  Hon. Dr. Deepak Jundre, Secretory, Nashik Zone Sports Committee.
 11.  Mr. Pramod Thakare, Deola College, Nashik
 12.  Mr. Manish Deore, Director of Physical Education., Nimgaon College, Nashik