NCC Alumni

M.V.P. SAMAJ’S K.A.A.N.M.S. ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE SATANA

7 MAH BN NCC NASHIK

PLATOON- 16 & 17, COY- ‘F’

2017-18 NCC ALUMNI

Sr. No. Enrollment No. Year Rank Name of Cadet
1 MAH/SD/14/129402 3rd CDT Suryawanshi Sachin Kailas
2 MAH/SD/14/129404 3rd CDT Shirsath Akash Rajendra
3 MAH/SD/14/129405 3rd JUO Wagh Jitendra Vasant
4 MAH/SD/14/129406 3rd CDT Mahajan Ashish Bhimrao
5 MAH/SD/14/129408 3rd CDT Nandre Vishal Barku
6 MAH/SD/14/129409 3rd CDT Khairnar Manoj Hiraman
7 MAH/SD/14/129410 3rd CDT Nandale Dinkar Balvant
8 MAH/SD/14/129411 3rd CDT Hyalij Shubham Sanjay
9 MAH/SD/14/129412 3rd CDT Sonawane Mayur Bapu
10 MAH/SD/14/129413 3rd CDT Sonawane Nikhil Satish
11 MAH/SD/14/129415 3rd CDT Birari Pramod Sanjay
12 MAH/SD/14/129416 3rd CDT Deore Harshal Bhika
13 MAH/SD/14/129418 3rd JUO Jadhav Sachin Devidas
14 MAH/SD/14/129421 3rd CDT Pansare Anil Ramdas
15 MAH/SD/14/129423 3rd CDT Pawar Dhiraj Satish
16 MAH/SD/14/129424 3rd CDT Shinde Bhushan Ramdas
17 MAH/SD/14/129425 3rd CDT Patil Vaibhav Kishor
18 MAH/SD/14/129426 3rd L/CPL Bachhav Mahesh Bhila
19 MAH/SD/14/129427 3rd CDT More Ghanshyam Sanjay
20 MAH/SD/14/129428 3rd CDT Aher Hansraj Hiraman
21 MAH/SD/14/129429 3rd CDT Sonawane Mahendra Nanaji
22 MAH/SD/14/129432 3rd CPL Sonawane Hemant Laxman
23 MAH/SD/14/129433 3rd CDT Jadhav Atul Ramesh
24 MAH/SD/14/129434 3rd CDT More Hemant Vijay
25 MAH/SD/14/129435 3rd CDT Vyavahare Shubham Sunil
26 MAH/SD/14/129449 3rd CDT Salunke Vaibhav Ramesh
27 MAH/SD/14/129451 3rd CDT Maurya Pradum Pyarelal
28 MAH/SD/14/129452 3rd JUO Aher Tushar Laxman
29 MAH/SD/14/129453 3rd CQMS Bagul Pravin Ganesh
30 MAH/SD/14/129454 3rd CDT More Sagar Bharat
31 MAH/SD/14/129455 3rd SUO Bagul Mahesh Bajirao
32 MAH/SD/14/129456 3rd CDT Pawar Hemant Bhatusing
33 MAH/SD/14/129457 3rd CDT Ahire Sagar Sahebrao
34 MAH/SD/14/129459 3rd CDT Shewale Nikhil Madhukar
35 MAH/SD/14/129466 3rd CDT Khairnar Kunal Dattatray

 

 

 

2018-19 NCC ALUMNI

Sr. No. Enrollment No. Year Rank Name of Cadet
1 MAH/SD/15/129401 3rd LCPL Akhade Ajay Sunil
2 MAH/SD/15/129402 3rd CDT Pawar Atul Sanjay
3 MAH/SD/15/129403 3rd CDT Jadhav Chandrashekhar
4 MAH/SD/15/129404 3rd CDT Mogre  Chetan Prakash
5 MAH/SD/15/129405 3rd CDT Ahire  Dev Rajendra
6 MAH/SD/15/129406 3rd LCPL Shirsath Ganesh Balu
7 MAH/SD/15/129407 3rd CDT Shewale Girish Nanaji
8 MAH/SD/15/129408 3rd CQMS Hire Harshal Sunil
9 MAH/SD/15/129409 3rd CDT Pawar Akash Sanjay
10 MAH/SD/15/129410 3rd CDT Shewale  Jayesh Madhukar
11 MAH/SD/15/129411 3rd CDT Shinde Kailas Sanjay
12 MAH/SD/15/129414 3rd CDT Jadhav Mohan Sahebrao
13 MAH/SD/15/129415 3rd CDT Zade Navnath Ashok
14 MAH/SD/15/129417 3rd CDT More Rohit Abhiman
15 MAH/SD/15/129418 3rd CDT Sonawane Shubham Balchandra
16 MAH/SD/15/129419 3rd CPL Bhamre Tejas Balasaheb
17 MAH/SD/15/129420 3rd CDT Dhumal Vishal Rajendra
18 MAH/SD/15/129421 3rd CPL Jadhav Yayati Jaywant
19 MAH/SD/15/129422 3rd CDT Bhadane Aadesh Sharad
20 MAH/SD/15/129424 3rd CDT Gangurde Atul Sudhakar
21 MAH/SD/15/129425 3rd CDT Shivle Bhushan Narayan
22 MAH/SD/15/129426 3rd SGT More Bobby Dnyandeo
23 MAH/SD/15/129431 3rd JUO Khambait Hemant Dharmendra
24 MAH/SD/15/129432 3rd JUO Sonawane Hemant Somnath
25 MAH/SD/15/129433 3rd SUO Thoke Krushna Vijay
26 MAH/SD/15/129434 3rd CDT Tisge Omkar Dattatrey
27 MAH/SD/15/129435 3rd CDT Khairnar Rahul Dalvat
28 MAH/SD/15/129436 3rd CDT Bachhav Rakesh Sanjay
29 MAH/SD/15/129437 3rd CDT Kureshi  Arbaz Shakil
30 MAH/SD/15/129438 3rd CDT Awasti Tejas Ravindra
31 MAH/SD/15/129439 3rd SGT Patil Vijay Hilal
32 MAH/SD/15/129440 3rd SGT Kharote Tejas Sudhir
33 MAH/SD/15/129441 3rd CDT Deore Sagar Vitthal
34 MAH/SD/15/129442 3rd CDT Aher Jayesh Hiraman
35 MAH/SD/15/129443 3rd CDT Pawar Sandip Sajan
36 MAH/SD/15/129444 3rd CDT Mandawade Mahesh Balu
37 MAH/SD/15/129445 3rd CDT Shivale Kunal Gokul

 

 

 

2019-20 NCC ALUMNI

Sr. No. Enrollment No. Year Rank Name of Cadet
1 MAH/16/SD/A/707001 3rd CQMS Nerkar Mangesh Vijay
2 MAH/16/SD/A/707002 3rd CDT Suryavanshi Shubham Sanjay
3 MAH/16/SD/A/707003 3rd SUO Bava Bhushan Arun
4 MAH/16/SD/A/707004 3rd CDT Sonawane Dhiraj Bhalchandra
5 MAH/16/SD/A/707005 3rd CDT Dhande Ankit Ratnakar
6 MAH/16/SD/A/707006 3rd CDT Borse Milind Harichandra
7 MAH/16/SD/A/707007 3rd CDT Ahire Yash Suresh
8 MAH/16/SD/A/707009 3rd CDT Pawar Chetan Mothabhau
9 MAH/16/SD/A/707010 3rd CDT Shirsath Sanket Bharat
10 MAH/16/SD/A/707011 3rd CDT Pawar Chetan Sanjay
11 MAH/16/SD/A/707012 3rd CDT Ahire Shubham Sanjay
12 MAH/16/SD/A/707013 3rd JUO Pagar Kishor Kautik
13 MAH/16/SD/A/707014 3rd CDT More Harshal Manohar
14 MAH/16/SD/A/707017 3rd CPL Ahire Jagdish Ramesh
15 MAH/16/SD/A/707019 3rd CDT Bachhav Amol Ramdas
16 MAH/16/SD/A/707020 3rd CPL Ahire Kishor Dagadu
17 MAH/16/SD/A/707021 3rd CDT Jadhav Ashok Bhaga
18 MAH/16/SD/A/707023 3rd CPL Sachale Purushottam Eknath
19 MAH/16/SD/A/707024 3rd CDT Gayakwad Dipak Sopan
20 MAH/16/SD/A/707025 3rd CDT Borse Dhananjay Sahebrao
21 MAH/16/SD/A/707026 3rd CPL Patil Vishal Hilal
22 MAH/16/SD/A/707027 3rd CDT Jadhav Roshan Gangadhar
23 MAH/16/SD/A/707028 3rd CDT Gangawane  Chetan Somnath
24 MAH/16/SD/A/707029 3rd CDT Shivale Yogesh  Rajendra
25 MAH/16/SD/A/707030 3rd CPL Bagul Tushar Hari
26 MAH/16/SD/A/707031 3rd CPL Wagh Pushpak Manohar
27 MAH/16/SD/A/707032 3rd CDT Mahale Yogesh Suresh
28 MAH/16/SD/A/707033 3rd CDT Pawar Sagar Bhausaheb
29 MAH/16/SD/A/707034 3rd SGT Jadhav Bhushan Rajendra
30 MAH/16/SD/A/707035 3rd CDT Raundal Durgesh Ravindra
31 MAH/16/SD/A/707036 3rd CDT Khairnar Roshan  Ramesh
32 MAH/16/SD/A/707038 3rd CDT Shewale Rohan Dilip

 

 

 

 

2020-21 NCC ALUMNI

Sr. No. Enrollment No. Year Rank Name of Cadet
1 MAH/17/SD/A/707001 3rd JUO SONAWANE ROHIT NAMDEV
2 MAH/17/SD/A/707002 3rd CPL AHIRE VIKAS DADAJI
3 MAH/17/SD/A/707004 3rd CDT SURYAWANSHI VISHAL JIBHAU
4 MAH/17/SD/A/707007 3rd CDT PAL DIPAK MANSINGH
5 MAH/17/SD/A/707009 3rd CDT KHADANGALE VIKAS SAHEBRAO
6 MAH/17/SD/A/707011 3rd SGT CHAVAN RAKESH SUPADU
7 MAH/17/SD/A/707013 3rd CDT SHINDE SHRIKANT DADAJI
8 MAH/17/SD/A/707014 3rd CDT RAUNDAL NILESH RAMDAS
9 MAH/17/SD/A/707017 3rd CDT AHIRE RAHUL BHARAT
10 MAH/17/SD/A/707018 3rd CDT WAGH VAIBHAV BAJIRAO
11 MAH/17/SD/A/707020 3rd CDT SONAWANE KALPESH RAJENDRA
12 MAH/17/SD/A/707022 3rd CDT THOKE CHETAN DILIP
13 MAH/17/SD/A/707023 3rd CDT AHIRE MAHESH SAHEBRAO
14 MAH/17/SW/A/707026 3rd SUO JADHAV ASHWINI NIMBA
15 MAH/17/SW/A/707027 3rd JUO SURYAWANSHI RASIKA SOPAN
16 MAH/17/SW/A/707028 3rd SGT AHIRE SANJIVANI BHAGWAN
17 MAH/17/SW/A/707032 3rd CPL CHITTE DIPALI PRABHAKAR
18 MAH/17/SW/A/707034 3rd CPL MORE UJWALA SHASHIKANT
19 MAH/17/SW/A/707035 3rd SGT KHAIRNAR KOMAL JIBHAU

 

 

 

 

2021-22 NCC ALUMNI

Sr. No. Enrollment No. Year Rank Name of Cadet
1 MAH/18/SD/A/707001 3rd CDT JADHAV MAHENDRA PRAKASH
2 MAH/18/SD/A/707002 3rd L.CPL GUNJAL SANDIP DEVABA
3 MAH/18/SD/A/707005 3rd SGT BHAMARE KAPIL ABHIMAN
4 MAH/18/SD/A/707008 3rd SUO JADHAV BHARAT JAYAWANT
5 MAH/18/SD/A/707009 3rd CPL GONDHALE PRAVIN WAMAN
6 MAH/18/SD/A/707010 3rd CPL AHIRE VIKAS KAMALAKAR
7 MAH/18/SD/A/707011 3rd JUO DEORE MUKESH BALU
8 MAH/18/SD/A/707012 3rd CDT BAGUL VAIBHAV MADHUKAR
9 MAH/18/SD/A/707013 3rd CDT SONAWANE AVINASH NANAJI
10 MAH/18/SD/A/707014 3rd L.CPL MAHALE KUSHANT BHAGWAN
11 MAH/18/SD/A/707016 3rd CDT MALLE MAHESH SHARAD
12 MAH/18/SD/A/707017 3rd CDT SONAWANE PRAVIN RAJARAM
13 MAH/18/SD/A/707019 3rd CDT PAWAR BHUSHAN RAMESH
14 MAH/18/SD/A/707020 3rd L.CPL DEORE RAHUL BABAJI
15 MAH/18/SD/A/707023 3rd CDT SONAWANE SHUBHAM KISHOR
16 MAH/18/SD/A/707024 3rd CDT ZADE DATTU ASHOK
17 MAH/18/SD/A/707025 3rd CDT THOKE RAKESH BHASKAR
18 MAH/18/SD/A/707026 3rd L.CPL PATHAN AMAAN YAKUB
19 MAH/18/SD/A/707027 3rd CPL BORALE CHETAN YUVRAJ
20 MAH/18/SD/A/707028 3rd JUO SHEWALE SANDIP SADASHIV
21 MAH/18/SD/A/707030 3rd L.CPL BHAMARE HARSHAL NITIN
22 MAH/18/SW/A/707031 3rd CDT KHAIRNAR ASHVITA DEVIDAS
23 MAH/18/SW/A/707033 3rd JUO SURYWANSHI SHUBHANGI MOHAN
24 MAH/18/SW/A/707036 3rd CPL SONAWANE MADHURI YASHWANT
25 MAH/18/SW/A/707037 3rd CPL PAWAR NIKATA SANJAY
26 MAH/18/SW/A/707038 3rd CDT THOKE PUJA MURLIDHAR
27 MAH/18/SW/A/707039 3rd CSM GUNJAL DARSHANA JAGANNATH
28 MAH/18/SW/A/707040 3rd CPL MORE MADHUJA SUNIL
29 MAH/18/SW/A/707043 3rd CPL YEOLA DHANASHRI RAJENDRA
30 MAH/18/SW/A/707044 3rd L.CPL MORE GAYATRI VIJAY
31 MAH/18/SW/A/707046 3rd L.CPL BHOSALE NISHA SANJAY
32 MAH/18/SW/A/707047 3rd CQMS CHITTE MONALI CHANDRAKANT

 

 

 

2022-23 NCC ALUMNI

Sr. No. Enrollment No. Year Rank Name of Cadet
1 MH/19/SD/A/707048 3rd JUO SHIRSATH AMOL SANJAY
2 MH/19/SD/A/707049 3rd SGT AHIRE ROHAN KAILAS
3 MH/19/SD/A/707050 3rd CDT AHIRE BHUSHAN TRYAMBAK
4 MH/19/SD/A/707052 3rd CDT BACHHAV TUSHAR POPAT
5 MH/19/SD/A/707053 3rd SGT PAWAR KIRAN VIJAY
6 MH/19/SD/A/707054 3rd LCPL DEORE JAYDIP SHANKAR
7 MH/19/SD/A/707056 3rd CPL PAWAR RAHUL SANTOSH
8 MH/19/SD/A/707057 3rd LCPL DHONDGE TEJAS RAMDAS
9 MH/19/SD/A/707058 3rd CDT DEORE PRALHAD ANIL
10 MH/19/SD/A/707060 3rd CDT SAINDANE HARSHAD SANTOSH
11 MH/19/SD/A/707061 3rd CPL JODHA AJAYSINGH NAINSINGH
12 MH/19/SD/A/707062 3rd CQMS PATHAK SANDESH JAGANNATH
13 MH/19/SD/A/707064 3rd JUO HIRE ROHAN SUNIL
14 MH/19/SD/A/707066 3rd SUO SURYAWANSHI HARSHAL MANOHAR
15 MH/19/SD/A/707067 3rd LCPL BAGUL KAPIL KAILAS
16 MH/19/SD/A/707068 3rd CPL PAWAR NIKETAN SANJAY
17 MH/19/SD/A/707069 3rd CDT BAGUL CHETAN DHANRAJ
18 MH/19/SD/A/707071 3rd SGT GAIKWAD SATISH SOMNATH
19 MH/19/SD/A/707074 3rd LCPL GALANDE MANGESH ASHOK
20 MH/19/SW/A/707075 3rd CPL KHAIRNAR DAMINI SHANTARAM
21 MH/19/SW/A/707076 3rd CPL JADHAV NIKITA NARAYAN
22 MH/19/SW/A/707077 3rd SGT MORE PUNAM NIMBA
23 MH/19/SW/A/707080 3rd JUO KHAIRNAR MAYURI SANTOSH
24 MH/19/SW/A/707083 3rd JUO SONAWANE PUNAM NILESH
25 MH/19/SW/A/707085 3rd SGT DALAVI SAMRUDHI RAMESH
26 MH/19/SW/A/707087 3rd CDT DESALE JAGRUTI NARAYAN
27 MH/19/SW/A/707089 3rd CDT NIKAM GAYATRI PRAKASH
28 MH/19/SW/A/707090 3rd LCPL JADHAV MAYURI SUBHASH